Obwodnica Lochowa

STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE WRAZ Z MATERIAŁAMI DO UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA ZADANIA:

Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych –

I tura

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

Gmina Jadów

09.02.2018 r. godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Jadów;

Jadów, ul. Jana Pawła II 17

 

Gmina Łochów

09.02.2018 r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego;

Łochów, Al. Łochowska

 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

Planowane przedsięwzięcie, dzieli się na dwa odcinki drogowe, o zróżnicowanym przekroju i parametrach:

Odcinek 1 DK62 – na zachód od Łochowa, opracowany w 2 wariantach, o długości około 7km:

  • klasa drogi: GP
  • prędkość projektowa: Vp = 100 km/h
  • prędkość miarodajna: Vm = 110 km/h
  • nośność: 115 kN/oś
  • przekrój: przekrój 2×2 – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • szerokość jezdni: 8,0 m (2×3,5 m + obustronne opaski 2×0,5m)
  • szerokość pasa dzielącego: min. 5 m (wraz z opaskami 0,5 m)
  • szerokość opasek zewnętrznych: 0,5 m
  • szerokość poboczy gruntowych: minimum 1,5 m
  • skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m

 

Odcinek 2 DK62 – na południe od Łochowa, opracowany w 5 wariantach, o długości około 2,5 km:

  • klasa drogi: GP
  • prędkość projektowa: Vp = 70 km/h
  • prędkość miarodajna: Vm = 80 km/h
  • nośność: 115 kN/oś
  • przekrój: 1×2 (jednojezdniowy, dwupasowy)
  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • szerokość jezdni: 7,0 m
  • szerokość poboczy gruntowych: minimum 1,5 m
  • skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m

Przebieg drogi.

Poniżej prezentujemy rozpatrywane warianty obwodnicy.

01_748_STES_I_orientacja
02_748_STES_I_sytuacja_wariant_W1A.01
03_748_STES_I_sytuacja_wariant_W1B.01
04_748_STES_I_sytuacja_wariant_W1C.01
05_748_STES_I_sytuacja_wariant_W1D.01
06_748_STES_I_sytuacja_wariant_W1E.01
07_748_STES_I_sytuacja_wariant_W2A.01
08_748_STES_I_sytuacja_wariant_W2B.01
09_748_STES_I_sytuacja_wariant_W2C.01
10_748_STES_I_sytuacja_wariant_W2D.01
11_748_ulotka informacyjna

Wszystkie warianty w jednym pliku do pobrania poiniżej.

materialy_201801