Obwodnica Lochowa

STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWE WRAZ Z MATERIAŁAMI DO UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA ZADANIA:

Budowa obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych –

II tura

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

Gmina Jadów

27.04.2018 r. godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Jadów;

Jadów, ul. Jana Pawła II 17

 

Gmina Łochów

27.04.2018 r. godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 3

im. Marii Konopnickiej w Łochowie; ul. 1-go Maja 47

 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

Planowane przedsięwzięcie, dzieli się na dwa odcinki drogowe, o zróżnicowanym przekroju i parametrach:

Odcinek 1 DK62 – na zachód od Łochowa, opracowany w 2 wariantach, o długości około 7km:

  • klasa drogi: GP
  • prędkość projektowa: Vp = 100 km/h
  • prędkość miarodajna: Vm = 110 km/h
  • nośność: 115 kN/oś
  • przekrój: przekrój 2×2 – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • szerokość jezdni: 8,0 m (2×3,5 m + obustronne opaski 2×0,5m)
  • szerokość pasa dzielącego: min. 5 m (wraz z opaskami 0,5 m)
  • szerokość opasek zewnętrznych: 0,5 m
  • szerokość poboczy gruntowych: minimum 1,5 m
  • skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m

 

Odcinek 2 DK62 – na południe od Łochowa, opracowany w 2 wariantach, o długości około 2,5 km:

  • klasa drogi: GP
  • prędkość projektowa: Vp = 70 km/h
  • prędkość miarodajna: Vm = 80 km/h
  • nośność: 115 kN/oś
  • przekrój: 1×2 (jednojezdniowy, dwupasowy)
  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • szerokość jezdni: 7,0 m
  • szerokość poboczy gruntowych: minimum 1,5 m
  • skrajnia pionowa drogi głównej: 5,0 m

Przebieg drogi.

Poniżej prezentujemy rozpatrywane warianty obwodnicy.

00_748_00_ulotka_informacyjna_SI-2
01_748_STES_I_orientacja

02_748_STES_I_sytuacja_wariant W1X_rys02.01X 03_748_STES_I_sytuacja_wariant W1X_rys02.01Xa 04_748_STES_I_sytuacja_wariant W1X_rys02.02X 05_748_STES_I_sytuacja_wariant W1X_rys02.03X 06_748_STES_I_sytuacja_wariant W1X_rys02.04X 07_748_STES_I_sytuacja_wariant W1X_rys02.05X 08_748_STES_I_sytuacja_wariant W1Y_rys02.01Y 09_748_STES_I_sytuacja_wariant W1Y_rys02.01Ya 10_748_STES_I_sytuacja_wariant W1Y_rys02.02Y 11_748_STES_I_sytuacja_wariant W1Y_rys02.03Y 12_748_STES_I_sytuacja_wariant W1Y_rys02.04Y 13_748_STES_I_sytuacja_wariant W1Y_rys02.05Y 14_748_STES_I_sytuacja_wariant W2X_rys03.01X 15_748_STES_I_sytuacja_wariant W2X_rys03.02X 16_748_STES_I_sytuacja_wariant W2X_rys03.03X 17_748_STES_I_sytuacja_wariant W2X_rys03.04X 18_748_STES_I_sytuacja_wariant W2X_rys03.05X 19_748_STES_I_sytuacja_wariant W2Y_rys03.01Y 20_748_STES_I_sytuacja_wariant W2Y_rys03.02Y 21_748_STES_I_sytuacja_wariant W2Y_rys03.03Y 22_748_STES_I_sytuacja_wariant W2Y_rys03.04Y 23_748_STES_I_sytuacja_wariant W2Y_rys03.05Y 24_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1X_rys02.01X 25_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1X_rys02.01Xa 26_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1X_rys02.02X 27_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1X_rys02.03X 28_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1X_rys02.04X 29_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1X_rys02.05X 30_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1Y_rys02.01Y 31_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1Y_rys02.01Ya 32_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1Y_rys02.02Y 33_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1Y_rys02.03Y 34_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1Y_rys02.04Y 35_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W1Y_rys02.05Y 36_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W2X_rys03.01X 37_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W2X_rys03.02X 38_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W2X_rys03.03X 39_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W2X_rys03.04X 40_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W2X_rys03.05X 41_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W2Y_rys03.01Y 42_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W2Y_rys03.02Y 43_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W2Y_rys03.03Y 44_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W2Y_rys03.04Y 45_748_STES_I_ortofotomapa_wariant W2Y_rys03.05Y 46_748_03a_Formularz opinii_Jadów_SI-2_v2
47_748_03b_Formularz opinii_Łochów_SI-2_v2

Całość materiałów do pobrania również w jednym pliku:

obwodnica_lochowa_20180504.zip