oferta

Biuro TRAKT wykonuje kompleksowe opracowania projektowe w zakresie budownictwa komunikacyjnego, na różnych etapach procesu inwestycyjnego:

  • studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe,
  • koncepcje programowo-przestrzenne,
  • projekty budowlane,
  • projekty wykonawcze,
  • dokumenty przetargowe,
  • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  • analizy wykonalności,
  • analizy ekonomiczne z obliczeniem współczynnika IRR dla inwestycji.

Biuro prowadzi w imieniu Inwestora procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych na każdym etapie  inwestycji oraz świadczy usługi konsultingowe.