praca

 

Praca

Biuro Projektów TRAKT jest nowoczesną, prężną firmą znaną w środowisku drogowym z wysokich standardów jakości, rzetelności i niezawodnych metod działania. Nasz sukces zawdzięczamy głównie zaangażowaniu, motywacji i kwalifikacjom naszych pracowników, czego rezultatem są sukcesy i prestiżowe nagrody. Z tego powodu przywiązujemy ogromną wagę do rozwoju zawodowego wszystkich osób zatrudnionych w naszym biurze. Poprzez system szkoleń wewnętrznych stwarzamy optymalne warunki do pogłębiania wiedzy oraz rozwijania kompetencji zawodowych. Po odbyciu koniecznych szkoleń, oferujemy pracownikom udział w ambitnych zadaniach projektowych dających szerokie możliwości rozwoju. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie rynkowe adekwatne do wiedzy, doświadczenia i zaangażowania w wykonywaną pracę oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych. Jeżeli sa Państwo zainteresowani pracą prosimy o przesyłanie swojego CV i listu motywacyjnego za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza lub na adres mailowy rekrutacja@trakt.pl koniecznie z zaznaczeniem stanowiska, na które Państwo aplikują.

TRAKT Design Office is a modern, dynamic company, well-known in the road construction industry for its high quality standards, dependability and reliable methods of operation. We owe our success mainly to the involvement, motivation and qualifications of our employees, which result in successes and prestigious awards. Therefore, we consider the professional development of all people employed in our office as a matter of utmost importance. Through our internal training system we provide optimum conditions for extending the knowledge and developing professional competences. After completion of the required training, we provide our workers with opportunities of participating in ambitious design tasks that assure extensive development prospects. We offer attractive salaries, aligned with the market and adequate to the knowledge, experience and involvement in the work, as well as a rich social benefits package. Please discover our website in more detail and find the information that may be useful in making a decision. If you are interested in working for us, please send your CV together with cover letter through the form below or to rekrutacja@trakt.pl; please make sure to specify the position you apply for.
Ze względu na dużą ilość ofert, informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)