projekty UE

TRAKT Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt polegający na wdrożeniu w przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych pod nazwą „E-zarządzanie i e-projektowanie – zoptymalizowanie procesów zarządczych przedsiębiorstwa oraz operacyjnych dla projektowania obiektów inżynierskich”.

Przedsiębiorstwa stara się o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Celem projektu jest zoptymalizowanie procesów zarządczych i pomocniczych w przedsiębiorstwie poprzez usprawnienie zarządzania podwykonawcami, projektami, finansami oraz administracją, a także usprawnienie procesu projektowania obiektów inżynierskich.
Będzie to możliwe dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań TIK w procesy biznesowe firmy. Dzięki unowocześnieniu infrastruktury programowo-sprzętowej przedsiębiorstwo przejdzie na kolejny, wyższy stopień rozwoju, wzrośnie możliwości projektowania, co umożliwi rozszerzenie działalności i dotarcie do klientów z zagranicy. Podniesie się również poziomu zarządzania przedsiębiorstwem dzięki automatyzacji części procesów oraz większej głębi dostępnej wiedzy.

Wartość realizowanego projektu jest szacowana na poziomie 322.463,00 zł. Wartość przewidywanego dofinansowania 97.035,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *